Heidi Lampenius:

Blue

3.–25.5.

Jag använder ofta landskapet som ett system ur vilket jag bryter ut rytmer, mönster och rörelser. Det är små nyanser och skiftningar jag är ute efter, sådana man inte direkt kan urskilja och sätta fingret på men som ändå undermedvetet är bekanta. I utställningen Blue har landskapet fått ge rum åt vatten

Heidi Lampenius 2014

Heidi Lampenius abstrakta måleri är som en serie urladdningar vilka närmast kan förknippas med automatism. Hon arbetar med ett fokus långt fram om duken och själva målningen blir ett dokument, ett membran som registrerar energiflödet i själva målningsprocessen. Likt sirensång trollbinder hennes verk betraktaren. De stora målningarna lockar till associationer och iakttagelser in på detaljnivå. Men det är först när du ger upp, när du släpper tanken och låter dig sjunka ner och ser solstänket dansa på ytan, som informationen där inuti förmedlas. Då löser målningen plötsligt upp sig, försvinner och blir till ett minne eller en plats. Det är en metodisk dekonstruktion av bilden i sig själv och målningens fulla potential finns i det tomrum som hon lyckas åstadkomma.

Till utställningen Blue på Sinne har hon även gjort en serie arbeten i ny teknik, med vilka hon tar ett steg vidare och utforskar nya områden i sitt måleri. Dessa är uppbyggda av sönderrivna dukar från hennes tidigare arbeten. Målningarna har brutits ner för att genom nya instruktioner och regler åter igen ta form. Hennes tanke är att vår synliga värld också är under ständig förändring. Likt flödet i naturens kretslopp rekonstruerar vi den av fragment. Om och om igen. Det vi ser är mer än summan av sina delar, och det är kanske inte så stabilt som det först ser ut.

Utställningen Blue är platsspecifik. Utrymmets karaktär färgas av de väldiga fönsterrutor som kommunicerar inåt och utåt med gatan. Lampenius stora målningar går vidare på rummets och platsen premisser. Istället för att utmana bullret, vimlet och kommersen utanför vänder hon sig inåt och fokuserar på mötet mellan betraktaren och målningen. Hennes verk skapar ett eget rum i rummet i vilket alla sinnen omkalibreras och får ett nytt nolläge.

Markus Åström

http://www.heidilampenius.com/

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008