Liisa Hietanen:

Bild av ett rum

6.–29.7.

I mina verk söker jag ofta efter en dialog med utrymmet. Ett tredimensionellt verk ockuperar naturligtvis alltid utrymmet det placeras i. Utöver dessa rumsliga egenskaper försöker jag finna en kontrast mellan platsen och objektet. Jag vill lyfta fram de uppenbara självklarheterna i vår omgivning, och på så sätt ifrågasätta konventionella sätt att se och observera. Genom att behandla ett rums olika element eller skapa en gest i form av en skulptur påverkar jag upplevelsen av rummet.

 

Min skulpturella metod är virkning. Det är ett rättframt och deklarativt sätt att hantera världen på. Verkens essens kommer fram genom långsamhet,  mjukhet, experimenterande och kontinuitet. Allt det nämnda är en typ av närvaro – av arbetet, tiden, materialet, jag själv och betraktaren samtidigt.

 

Utställningen har fått understöd av:

Suomen Taideyhdistys
Tampereen kaupunki
Tampereen ammattikorkeakoulu

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008