Tuuli Toivola & Jan Jämsén:

Bara vatten

20.10.–9.11.

Bara Vatten, en utställning av målerisk video.

Att se vatten i rörelse är en hypnotisk upplevelse. Att begrunda vattnets verkliga lynne, dess dolda och massiva enhet. Det kan kallas en andlig upplevelse. När vattnet visar sitt sanna jag, när vattnet berättar om dolda platser och andra världar. Då bildas poesi i sinnet.

Jan Jämsén, (född 1975), har tidigare arbetat som vokalist och rocklyriker i Helsingfors. Han utbildade sig senare till bildkonstnär (Svenska yrkeshögskolan, Nykarleby), som varit hans stora passion sedan barnaben. Hans medier är video, måleri och ljud. Tematiken i hans verk är ofta byggda kring teman ur natur, andlighet, myt och naturfolkens själsvärldar. Nu ställer Jämsén ut ett av sina nya verk på Galleri Sinne, tillsammans med sin kollega från studietider. Utställningen ”Bara Vatten” är hans konstnärliga debut i hemstaden Helsingfors.

Tuuli Toivola (född 1984) är uppvuxen i Österbotten och tog sin examen som bildkonstnär år 2007 vid Svenska Yrkeshögskolan. Toivolas konst forskar i verkligheter och illusioner. I hennes verk överlappar och invävs olika verkligheter i varandra, de kan vara personliga, kollektiva eller enbart reflektioner av något slag. Rådande teman i hennes arbeten är människans dolda mörker, balanseringen mellan gränserna till galenskap samt längtan till ett hem, i sig själv och i världen runtomkring.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008