Minna Långström:

Att smälta

5.–28.9.

I utställningen Att smälta behandlar Minna Långströmöverföringen av minnen och förflutna skeendens efterklang, förankrade i tystnaden och satta i omlopp genom generationer.

Verket som Långström nu visar på Sinne är en fyrkanalig videoinstallation. Filmens och installationens beskrivning av rummet understryker verkets narrativa struktur som huvudsakligen bygger på repetition, och där personerna rör sig i en tillsynes oändlig rundgång.

Minna Långström (1974) bor i Suomusjärvi och arbetar där samt på Kabelfabriken i Helsingfors. 2003 utexaminerades hon som MFA från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hennes konst har visats internationellt på museer, gallerier och filmfestivaler bland annat i Nordamerika, England, Tyskland och Egypten. Hon är styrelseordförande för Föreningen för biokonst i Finland och hon under åren 2008-2012 arbetade hon som lektor i rörlig bild på Bildkonkonstakademin. Hennes kommande verk skall visas i Dubai och Frankfurt.

www.minnalangstrom.net

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008