Saana Inari & Emma Rönnholm:

Att döda en koltrast

30.9.–23.10.

Staden är konstruerad av människor för människor, men inom dess ramar existerar många andra samhällen, konstruerade av andra arter. I en stad som Helsingfors finns i själva verket tiotals städer, nästan osynliga för varandra. Ekorrarnas Helsingfors, måsarnas, kråkornas, duvornas Helsingfors, ändernas, sparvarnas, koltrasternas, råttornas, kaninernas och igelkottarnas Helsingfors. De har levt vid människans sida i århundraden, fullt synliga men ändå osedda. Som en slags andra klassens medborgare, en slags spegling av människan och urbaniseringsprocessen vi gått igenom under vår historia.

Att slå sig ner och granska dessa andra helsingforsbor är att betrakta förhållandet mellan grupp och individ, djur och människa. Hur vi förhåller oss till varandra och hur staden formar oss alla och envar. Utställningen ”Att döda en koltrast” närmar sig dessa teman via videoanimationer, skulptur och installation, med fördomsfritt sinne och öppna ögon.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008