Antti Majava & Nestori Syrjälä:

Architecture of Simplicity

3.–26.2.

Antti Majava (f. 1977) och Nestori Syrjälä (f. 1983) ställer ut på Sinne med videoverk och fotografier ur serien Hidden in Full View. I förverkligandet av verken har konstnärerna antagit rollerna som antropologiska observatörer i relation till konsumtionssamhället och människorna som lever under den ekologiska krisens tidevarv.

Utställningen behandlar en värld, vars mest centrala drag inom allt från arkitektur till mänsklig växelverkan, är en depressiv och halvomedveten upprepning av sig själv: ändlöst med glas och rostfritt stål; färgstarka reklamer och blänkande elektronik; kontinuerlig ekonomisk tillväxt och konsumenternas tro på ekonomin; välkommen och en god fortsättning på dagen!

I vår byggda omgivning och i media möts vi av en upprepning, som tömmer saker och ting på dess mening och gör det till ett bakgrundsbrusaktigt flöde, vilket vi inte kan befatta oss med. Detta är något som endast förverkligar sig själv och något som tvingar oss att ta rollen som en utomstående betraktare. I en sådan värld domineras det mentala landskapet av cynism och olika oroskänslor och idén om en samhällelig förändring visar sig vara omöjlig. Genom att koncentrera sig på detta bakgrundsbrus och genom att lyfta fram dessa fenomen i serien Hidden in Full View behandlar konstnärerna ångesten och onjutbarheten i konsumtionssamhället.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008