INTERNET_DOLLZ:

INNA DI VIDEO LIGHT

27.1.–4.3.

I Inna di Video Light guidas betraktaren genom den explosiva musik- och danskulturen dancehall av de två it-girl-cyborgs vid namn Internet_Dollz. Möt nattens stjärnor, dancehall queens och kings under 100 långa festnätter i Kingston, blandat med livet online i en drömsk hyperverklighet. Klubbscenen bildar en skådeplats för högljudda känslor och fysisk urladdning, som intensifieras genom kamerans närvaro. Denna utlevelse, som i andra tider kanske levts ut genom andliga ritualer, fångas nu upp av virtuella världens parallella universum, där dess användare omtolkar och transformerar dem. Internet blir en bild av det globaliserade samhällets kollektiva undermedvetna som rymmer allt från det mest förbjudna, lustfyllda och råa till det kärleksfulla, tillrättalagda och personliga. Dyk in i Inna di Video Lights värld där det inte längre finns en tydlig gräns mellan det filmiska och det fysiska eller det drömda och det levda.

Verket är ett samarbete mellan Anna Rokka och Rut Karin Zettergren och det har spelats in på Jamaica. Internet_dollz är Rokka och Zettergrens Alter Egon.

Anna Rokka har tidigare främst arbetat med skulpturala verk och interaktiva installationer där spontanitet används för att nå ett rått uttryck som skapar en tydlighet i konstverket. Hennes konstnärskap riktar sig över flera fält; övernaturligt/sci-fi idéer, tidsepisoder, fiktion, livsstil, fest, dans, kropp/sinne, attityder, humor.

Rut Karin Zettergren arbetar med videokonst, performance och internetbaserad konst som berör frågor om globalisering och dess påverkan på kulturindustrier, kreolisering och transformering av populärkultur genom internet, futurism i relation till politik och teknikutvecklingen ur ett feministiskt perspektiv. Hon är en del av konstnärskollektiven Crystal Beacon  och 0s+1s.

www.videolight.tv // www.annarokka.com // www.rutkarinzettergren.se

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008