Anna Estarriola:

The System

8.6.–5.8.

Anna Estarriola, The System, 2017

Vilka verktyg och tillvägagångssätt har vi tillgängliga som stöder oss i vår utveckling och ger oss en känsla av ömsesidig förståelse och kontakt med vår omgivning? I sin skulpturala mediainstallation The System, konstruerar Anna Estariola en flerstämmigt scenario i vilket en allomfattande harmoni av röster har möjligheten att forma vad som komma skall.

Genom att tillämpa teknologi och scenkonstens metoder i sitt arbete iscensätter Anna Estarriola drömlika möten med främmande varelser och väsen. I sin konst arbetar Anna Estarriola med existentiella frågor och i fokus är människans beteende, varseblivning och sociala koder. I de ofta absurda men reflekterande verken ingår gåtfulla element som sträcker sig ut till publiken. Med The System, som är Estarriolas hittills mest komplexa verk ser hon på det myller av kopplingar som kollektivt beslutsfattande genererar.

The System bygger på illusoriskt deltagande i en tillsynes demokratisk struktur. I The system placerar Estarriola publiken i ett möte där dagens tema är “Vad näst?” Det är en salig blandning av karaktärer och föremål som turvis får säga sitt, var och en på sitt eget abstrakta språk. Översättaren ger skenet av att förstå allt som blir sagt. Publiken och karaktärerna delar en stund av gemenskap medan den försöker finna en ny algoritm för vad som sker näst. Detta fantastiska system är på väg att bli till en ändlös knut.

Anna Estarriola (f.1980 Katalonien) bor och arbetar i Helsingfors. Hon har två magisters -examina i bildkonst (MFA), en från skulpturavdelningen på universitetet i Barcelona (2004) och en från tid och rum linjen på Bildkonstakademin i Helsingfors (2009). Hennes arbeten har visats nationellt och internationellt på museer,gallerier och teatrar. 2015 erhöll Estarriola AVEK priset. Som bäst har hon ett treårigt stipendium från TAIKE / Centret för konstfrämjande. Som bäst visas hennes verk i samlingsutställningen “No Ordinary Moments” på EMMA / Esbo moderna konstmuseum. Under detta år kommer hennes verk att visas på sommarutställningen i Pyhäniemen Kartano, “Hive Mind” på Tallinn Art Hall, Estland och “Human Factors” på Watermans Art Center i London, England. Hennes nästa soloutställning visas på Galerie Anhava våren 2019. Hennes verk ingår i samlingarna hos Museet för nutidskonst Kiasma/Finlands nationalgalleri, EMMA / Esbo moderna konstmuseum, Saastamoinenstiftelsens konstsamling, Björneborgs konstmuseum och Amos Andersons konstmuseum.

Verket The System ingår i Björneborgs konstmuseums samling.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008