Harry Wester:

alla riktningar oändliga

12.–28.3.

Under arbetet med min utställning Alla riktningar oändliga har jag använt en för mej mycket typisk metod. Det är frågan om nyskapande genom samling och omorganisering. En stor del av min arbetsprocess består av samlande på material, bilder, tankar, ord m.m.

Jag gör noteringar genom att fotografera och skriva ner tankar i anteckningsböcker, samt samla föremål från platser som verkar ha en speciell betydelse. Jag bygger också installationer och gör små performancer och jordkonstverk. Dessa dokumenterar jag, ofta placerade på någon speciell plats.

I mina arbeten söker jag inte efter några specifika svar eller lösningar, utan är mera intresserad av öppna frågeställningar, vardagliga stunder och bisatser. Av det ihopsamlade dokumentations- och forskningsmaterialet sammanställer jag nya tolkningar av mej själv och min omgivning och dess fenomen.

Verken i min utställning mäter olika tidsrymder, exempelvis genom att använda materiens nedbrytning och djur- och människogenerationers kedjor som måttenheter. Genom att mäta, forska och göra konst försöker jag kontrollera det kaos som splittrar världen och orsakar psykiskt illamående.

Harry Wester (född i Lillkyrö år 1981) bor och arbetar i Vasa. Han utexaminerades som bildkonstnär från Svenska Yrkeshögskolan år 2008. Wester har tidigare deltagit i samutställningar och hållit några mindre separatutställningar. Man kan dock se utställningen i Galleri Sinne som hans egentliga debut.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008