Anni Kinnunen:

120 km/h

13.–29.3.

”I mitt arbete intresserar jag mig för färger. I serien ”120 km/h” använder jag de för det nordliga typiska olika faser av skymning, från blå timmen till nattens mörker. Blå timmen är för mig ett betydelsefullt mellanrum mellan dag och natt.

Jag tecknar med ljus mot den skymmande himlen. I mitt arbete använder jag långa exponeringstider som uppdagar bilden som tecknats av rörelse.

Min fotoserie ”120 km/h” utforskar livets vågrörelse. Bilderna har skapats under åren 2006-2007, huvudsakligen på isen på sjön när det varit minusgrader. Titeln ”120 km/h” återspeglar fotoserien ur två perspektiv: Jag registrerar i verken overkliga stunder som föds ur samverkan mellan tid och rörelse. Stämningen i bilderna handlar om en inre oro och titeln refererar sålunda till överhastighet. Utställningen består av bildserier som gestaltar sinnestämningar. Historien emanerar ur summan av serierna. Historien börjar alltid från början och upprepar sig själv, alldeles så som i livet.

Min fotoserie ”120 km/h” återger de sinnesstämningar som förekommer i livet orsakade av motstridigheter. Den kommenterar inte dilemmat utan dess följder. ”120 km/h” talar om mänsklighet och dess mångsidighet.

Videoanimationen ”Orkester” skildrar upprepningen som en del av livet. I den berör jag temat genom brinnande klädesplagg.”

Anni Kinnunen
 är född 1978 i Uleåborg där hon också bor och arbetar. Kinnunen blev intresserad av fotografi när hon påbörjade studier i bildbehandling år 1998. Därefter fortsatte hon fotostudierna genom läroavtalsutbildning. År 2008 utexaminerades hon som medianom från yrkeshögskolan i Uleåborgs region, med inriktning visuell kommunikation.

Kinnunen gör både video- och fotoverk. Det nordliga utgör ett av Kinnunens huvudsakliga teman. Hon är intresserad av relationen mellan människan och naturen samt av omgivningens verkan till utvecklingen av identitet. Kinnunens arbeten innehåller mycket symbolik och behandlar temat på flera olika nivåer.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008