Saara Ekström & Marja Lahelma:

Keskustelu

18.9.

Tervetuloa 18.9 klo. 18. Kuvataiteilija Saara Ekström ja taidehistorioitsija FT Marja Lahelma keskustelevat näyttelystä Body All Eyes. Saara Ekström vastaanotti 13.9 AVEK Palkinnon 2018.