Päivikki Alaräihä:

Hillittyjä järjestyksiä Punavuoressa

7.–30.8.

Sinnen näyttelyyn Päivikki Alaräihä on jakanut galleriatilan kahteen osaan. Esillä on sarja maalauksia kankaalle ja kaksi seinämaalausinstallaatiota. Ne muodostavat kaksi erilaista maailmaa, joista toinen on suljettu ja toinen avoin. Yhdessä ne luovat kokonaisuuden, joka liittää yhteen pohdintoja maalaustaiteesta ja näyttelyformaatista.

Alaräihän maalauksista ei löydy yksityiskohtia, joihin voisi keskittää katseensa. Ne ovat pikemminkin mietiskelevän ja pohtivan havainnon kohteena. Maalausten hiljaisuus ohjaa etsivää katsetta. Asteittaiset ja hienovaraiset valööri- ja valovaihtelut vetävät katsojaa yhä syvemmälle maalaukseen, josta paljastuu vähitellen suunnaton määrä värikerroksia.

Maalaukset syntyvät pitkäkestoisen prosessin kautta, jossa ohuet värikerrokset pikkutarkasti ja toistuvasti sivellään kankaan pintaan. Abstrakteissa luonnoksissa voi tunnistaa tuttuja muotoja ja rytmejä. Pystymme etäisesti yhdistämään maalausten aiheet esineisiin, materiaaleihin ja valoilmiöihin. Myös näyttelytila itsessään toimii visuaalisena viitteenä Alaräihän teoksissa. Tämä muodostaa tietynlaista paikkasidonnaista maalausta, jossa tila ja valo heijastavat itseään. Maalausten välityksellä Alaräihä luo tiloja ja tasoja, jotka viestivät keskenään ja galleriaympäristön kanssa. Yleensä galleriatilaa muokataan siten , että se muodostaisi mahdollisimman neutraalin ja näkymättömän taustan taiteelle. Antamalla itse näyttelytilalle aktiivisen roolin Alaräihä korostaa ja paljastaa paikan merkittävyyttä maalausten tulkinnassa. Luodessaan näyttelyä, joka on hillitty ilmaukseltaan, taiteilija johdattaa katsojaa tasavertaiseen vuoropuheluun taideteosten ja tilan välillä.

Seinämaalaus toimii aineellisena ilmentymänä Alaräihän ajatukselle paikan merkityksestä maalauksen tulkinnassa. Maalauksessa väri ja tila kohtaavat toisiaan konkreettisesti. Galleriasta tulee osa teosta ja teoksesta samalla osa galleriaa. Seinämaalauksessa toistuvat kankaalle maalattujen teosten muodot. Täten seinämaalaus toimii ilmentymänä koko näyttelystä ja itsestään.

Näyttely hyödyntää havainnon mekanismeja. Katseen aikaisemmat liikkeet näyttelytilassa vaikuttavat voimakkaasti yksittäisten maalausten luonteeseen. Havainnoitsija säätää jatkuvasti aistinsa uudelleen. Tämän myötä maalausten merkitykset ja sävyt rakentuvat myös teosten välille syntyvistä tiloista. Näin Alaräihä luo monimutkaisen ja jatkuvassa liikkeessä olevan verkoston näennäisesti staattisessa näyttelyssä.

Päivikki Alaräihä (*1981, Yli-Ii) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi 2015 Kuvataideakatemiasta. Alaräihä on osallistunut useaan ryhmänäyttelyyn Suomessa ja viimeisimmän yksityisnäyttelyn hän piti XL- Art Space galleriassa 2013.

Markus Åström

Näyttely on tukenut TAIKE.

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014