Jenni Luhta:

Det godas modell

2.–25.9.

Jenni Luhtas Det godas modell

Jenni Luhtas installation Det godas modell, bestående av bild, video och ljud, är en beskrivning av den mänskliga evolutionens mekanismer, där det goda definieras som det som lyckas flytta sig mot det absolut bästa.

Enligt Luhta är människan för smart för att eftersträva endast det omedelbara – de behov och målsättningar som realiseras här och nu. Strävan mot det bästa kräver inlevelse i och avbildning av både det bästa och det sämsta. Luhta hämtar sina exempel ur antikens och kristlighetens traditioner och presenterar i sitt verk gestalter som Gorgo, Satyren, Afrodite och kejsar Augustus. Luhta visar mänskligheten som något som i stället för att vända blicken mot sig själv och det omedelbara, vänder den mot det eviga och bästa. Till installationens medelpunkt lyfter Luhta den kristna ikonen, bilden på modern och sonen, bilden över alla bilder. På detta sätt visar hon hur utrymmet kan helgas åt att skåda det bästa. Det godas modell är ett verk som strävar efter att betrakta Gud och att visa hur Gud betraktas.

De gestalter som presenteras i installationens bilder och video skildras med ett för dem typiskt bildspråk och med av Luhta framförda pianokompositioner som beskriver deras karaktärer. Det mångfacetterade verket åskådliggör det som binder ihop den antika och kristna världen och ser den förskjutning som sker som en strukturell förändring. Det som i antiken är tydligt och iakttagbart, såsom kraftiga bilder och melodier, blir i kristligheten vagare och svårare att ta till sig även om presentationen är mera koncentrerad. I Det godas modell utgörs kristligheten av en människa, som inte har flera gudar och således inte heller flera ansikten, utan endast ett, som värderas. Luhta avbildar kristlighet med hjälp av sitt exempel, genom att binda sig till sin modell med sitt eget namn, sina färdigheter, ord och ansikte.

Jenni Luhta (född Markkanen, 1986) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete undersöker hon självinsedda sanningar och presenterar dem som konstverk. Luhta utrycker sig i bild, installation, video, performans och tal. Utställningen på Sinne är hennes sjunde separatutställning.

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014