Inka Bell:

Synchronicity

17.3.–16.4.

Sinnellä on ilo esitellä gallerian kaikkien aikojen ensimmäinen taidegrafiikkanäyttely. Inka Bellin Synchronicity koostuu serigrafioista, kivilitografioista, puupiirroksista sekä sokeapainatuksena toteutetuista abstrakteista, minimalistisista teoksista. Näyttelyn teemoina ovat mielikuvitus, tulevaisuuden visualisointi sekä niitä muovaavat voimat.

Näyttely on kaksivuotisen työprosessin tulosta, ja sen tematiikan juuret ovat tieteiskirjallisuudessa, arkkitehtuurissa ja infografiikassa. Inka Bellin kiinnostuksen kohteena on ihmisen luontosuhde ja luonnosta vieraantuminen. Näyttelyn narratiiviseksi taustaksi hän on rakentanut kuvitteellisen maailman, johon teokset ankkuroituvat. Taiteilija kuvittelee kaukaisen tulevaisuuden, jossa ihmissuku on jo täysin kadonnut. Jäljelle on jäänyt vain tekoäly, joka liikkuu ihmisen maisemaan jättämissä jäljissä. Se tutkii ympäristöään, sen visuaaliset havainnot ovat persoonattomia ja nostalgiasta vapaita, ja sen luovassa yksinäisyydessä olemassaolo on kitkatonta. Kyseessä on synteettinen äly, joka toteuttaa vihdoin ihmiskunnan ikuista unelmaa sopusointuisesta elämästä ympäristön kanssa. Materiaalissa on kaksi päälinjaa: Bellin kuvat perustuvat hänen tutkimuksiinsa luonnosta ja toisaalta ihmisen rakennetusta maailmasta. Nämä kaksi energiaa läpäisevät näyttelyn edestakaisena liikkeenä, ja Bellin epäorgaanisen suodattimen lävitse voimme nähdä häivähdyksiä sekä luonnon muovaamista että keinotekoisista elementeistä ja ilmiöistä. Galleriatilaan rakennettu kokonaisuus kannustaa katsojaa ruumiilliseen kokemukseen. Kuvat ovat vallanneet tilan, ja toisinaan ihmisen näkökulma on tarkoituksellisesti sivuutettu.

Näyttelyn teokset muistuttavat varhaisia tietokoneella tuotettuja kuvia. Aikana, jolloin tietokoneet olivat huoneen kokoisia ja pystyivät tuottamaan vain pelkistettyjä mustavalkoisia geometrisia kuvioita, ihminen unelmoi tulevaisuudesta, jossa raskaat työt hoituisivat täysin digitaalisten ja mekaanisten laitteiden avulla. Nyt, puoli vuosisataa myöhemmin, tietokoneella on keskeinen rooli Bellin taiteellisessa työssä, mutta sen sijaan että hän pyrkisi hyödyntämään kaikkia tietokoneen tarjoamia mahdollisuuksia, hän käyttääkin digitaalisia välineitä ihmiskäden jäljen minimoimiseen. Kuvat on piirretty ensin tietokoneella, jonka jälkeen taiteilija on käsitellyt niitä perinteisin analogisin painotekniikoin.

Inka Bell (s. Järvinen, 1981) on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidegraafikko. Hän on opiskellut muotisuunnittelua ja grafiikkaa Taideteollisessa korkeakoulussa. Bell kuuluu Kalasataman seripajan perustajajäseniin, ja oli perustajajäsenenä myös graafisen suunnittelun toimistossa Tstossa. Bell on saanut useita palkintoja ja kunniamainintoja. Hänen töitään on julkaistu ja hän on pitänyt näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla. Seuraavan yksityisnäyttelynsä Bell pitää huhtikuussa Kööpenhaminassa.

Näyttely on tukenut Taiteen edistämiskeskus, Grafia ry ja Suomen Kulttuurirahasto.

Markus Åström
Kuraattori

 

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014