Timo Andersson:

Glossolalia

10.2.–12.3.

Timo Anderssonin Glossolalia-näyttely on paikkasidonnainen installaatio, joka koostuu itsenäisistä teoksista: maalauksista, veistoksista sekä äänikollaasista. Teollis-funktionaaliseen tapaan näyttely on värikoodattu viiteen väriin. Abstrakti ja ekspressiivinen näyttely on saanut innoituksensa kieltä ja kommunikaation mekanismeja koskevista pohdinnoista.

Anderssonin taide perustuu suurelta osin materiaalivalintoihin, väreihin ja esineisiin, joista syntyvää signaalien ja merkitysten virtaa hän taiteilijana muokkaa. Glossolalia-näyttely mallintaa ei-semanttista kommunikaatiota, jossa installaation eri osien välille kuitenkin syntyy vuoropuhelua. Taiteilija on rakentanut näyttelyn ikään kuin tekstiksi. Yksittäiset teokset käyttäytyvät kukin tavallaan, niillä on kullakin oma hahmonsa, näyttelyn erilaiset materiaalit ja esineet sekä hylkivät toisiaan että hakeutuvat yhteen kuin sanat kertomuksessa. Kuvat purkautuvat ja veistokset seisovat, tarkkailevat ja etsivät tasapainoa.

Andersson on aiemmissa töissään käyttänyt kalligrafisia merkkejä ja tägien tapaisia symboleita, joissa taiteilijan kädenjälki, viiva, väri ja merkitys erottuvat selvästi. Uusissa maalauksissaan informaatio sen sijaan on kerrostunutta. Taiteilija antaa ruiskumaalattujen viivojen, pisteiden ja fraasien sulautua yhteen hallituksi kakofoniaksi, jossa yksittäiset merkitykset väistyvät ja niiden sijalle astuu visuaalinen humina. Andersson valmistaa maalaukset harvasilmäisille verkoille, jotka hän levittää toinen toisensa päälle. Jokainen lisätty kerros tekee maalauksesta sekä syvemmän että rauhallisemman. Tällaisessa työskentelyssä myös Andersson itse löytää henkilökohtaisen rauhan. Toistoon perustuvasta työskentelystä tulee turvapaikka, jossa taiteilija voi kuulostella omaa ääntään ja omaa kieltään.

Meditatiivisten maalausten syvän moiré-kuvion vastapariksi asettuvat spontaanien veistosten vimma ja epäluotettavuus. Veistokset ovat osin readymade-teoksia, mutta niitä on tuunattu, työstetty ja maalattu. Ne ovat teollisia esineitä vaihtonahoissa. Samalla kun ne ovat saaneet uuden hahmon ne kantavat itsessään myös jälkiä inhimillisestä kosketuksesta. Esineet ovat irtaantuneet tehtävästään eikä niitä enää kahlitse funktionaaliset tarkoitusperät, jotka ovat antaneet niille niiden alkuperäisen muodon.

Andersson on jo pitempään työskennellyt myös äänen kanssa, mutta nyt hän tuo ääniteoksen ensimmäistä kertaa osaksi näyttelykokonaisuutta. Glossolaliaan sisältyvä äänikollaasi toimii aineettomana veistoksena, joka taustalla muokkaa tapaamme katsoa tilassa olevaa muuta taidetta.

Timo Andersson (s. 1989) asuu ja työskentelee Helsingissä. Viime keväänä hän osallistui Kuvan Kevät -näyttelyyn ja on paraikaa viimeistelemässä maisterinopintojaan Kuvataideakatemiassa. Hänellä oli tammikuussa yksityisnäyttely nimeltä Air Quotes galleria Titanikissa Turussa, ja maaliskuussa hänellä on Joonas Hyvösen kanssa yhteisnäyttely Myymälä 2:ssa. Glossolalia on hänen kolmas yksityisnäyttelynsä.

Markus Åström

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014