Honkasalo | Niemi | Virtanen:

Chimera

9.3.–8.4.

 

By the late twentieth century, our time, a mythic time, we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are cyborgs. […] The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality, the two joined centres structuring any possibility of historical transformation. 2

Chimera on kolmiosaisen teoskokonaisuuden ensimmäinen osa. Näyttely on installaatio joka koostuu videosta, veistoksista, äänestä, valokuvista ja tekstistä. Teoksen aihe ja lähtökohta on rauta-aikaiseen vesikalmistoon haudattu yksilö ja hänen kasvonsa. Pohjanmaalla sijaitseva Levänluhdan lähde on kätkenyt sisäänsä yli sata rauta-ajalla elänyttä vainajaa. Lähde ja sitä ympäröivä maisema on visuaalisesti poikkeuksellisen kiintoisa, jopa kuumottava,  sillä  keväisin lähteen vesi värjäytyy punaiseksi. Hautauksen syy on jäänyt tuntemattomaksi.

Teoksessa kollektiivi tutkii eri näkökulmista toisen yksilön lähestymistä, kokemusta siitä, ihon ja kosketuksen tematiikan kautta. Prosessin aikana työryhmä seurasi oikeuslääketieteellisen kasvorekonstruktion valmistusta. Taiteilijoita kiinnostaa erityisesti tarve luoda nämä yksilön kasvot, ja se, mitä tämä tarve kertoo aikamme tavasta lähestyä yhteistä historiaamme. Chimera luo muinaishenkilölle uudet kasvot kuvataiteen ja poetiikan keinoin. Kasvot materialisoituvat tilassa fragmentaarisesti, runollisina pyörteinä sekä toistona. Kasvoihin liittyy laajoja sekä eettisiä, filosofisia, esteettisiä että varsinkin yksilön käsitteeseen ja sen historiaan liittyviä kysymyksiä, joita taiteilijat pohtivat ja problematisoivat. Vuoropuhelussa lääketieteen asiantuntijoiden kanssa taiteilijat käsittelevät ja pohtivat kokemusta siitä, kuinka toista ihmistä ei voi koskaan lähestyä saati koskettaa täydellisesti, ei muinaisihmistä eikä rakastettuakaan. Teos on eräänlainen sarja yrityksiä koskettaa toista; yksilöä, joka pakenee kun sitä ajatteleekin.

Teoskonaisuuden muut osat:

Näyttämöteos Nature Morte kurottaa kohti muinaisihmistä, pohtii vallitsevaa kuolemankulttuuriamme ja problematisoi arjessamme näkymätöntä kuolemaa. Mad House Helsingissä 16.3, 17.3, 20.3, 21.3. Liput www.lippu.fi.

Paikkasidonnainen ääniteos toteutetaan Levänluhdan lähteelle, syksyllä 2018.. Teos on äänellinen polku, joka kiertää lähdettä ja sen ympäröivää luontoa. Teos hyödyntää binauraalista äänitekniikkaa, jonka avulla voi luoda kolmiulotteista ääntä ja vahvan illuusion kosketuksesta.

2 Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,” in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (New York; Routledge, 1991), pp.149

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014